Rólunk

A Dél-dunántúli Rendezvény és Fesztiválturisztikai Klaszter a régió 3 megyéjére építve, 12 jelentős fesztiválszervező részvételével jött létre, törekedve a minél nagyobb régiós lefedettség biztosítására.

Céljaink:

 • A Dél-Dunántúl mint rendezvény és fesztivál turisztikai desztináció ismeretségének növelése, imázsának javítása külföldön és belföldön egyaránt
 • A Dél-Dunántúl mint turisztikai célpont presztízsének emelése a belföldi lakosság körében
 • A turisztikai szolgáltatások minőségi színvonalának emelésének ösztönzése
 • A promóciós tevékenység folytatása bel- és külföldön
 • Piaci információ szolgáltatása a termékfejlesztés orientálásához
 • Turisztikai termékfejlesztés koordinálása
 • Turisztikai információ biztosítása a belföldi és az itt tartózkodó külföldi turisták, a potencionális utazók, a döntéshozók, a belföldi és külföldi turisztikai szakma számára
 • Szakmai partnerkapcsolatok építése, fejlesztése, ápolása bel- és külföldön
 • Kistérségi együttműködés kialakulásának és fejlődésének támogatása a turizmusmarketing területén

A Klaszter konkrét céljai:

 • A klaszterhálózat folyamatos fejlesztése
 • A rendezvények és fesztiválok turisztikai attrakció fejlesztése
 • A fejlesztések érdekében hálózatépítés, majd a klaszter partneri kapcsolatainak fejlesztése a klaszter érdekei szerint
 • Közös fejlesztési, működtetési, szervezési kérdésekben: kompetencia fejlesztés, lobby tevékenység, pályázati források közös lehívása, megfelelés szabályozási követelményeknek, terméklánc kialakítása
 • A rendezvények és fesztiválok, de az ott megjelenő valamennyi turisztikai szolgáltatás üzleti alapú innovatív termékfejlesztése, minőségfejlesztése
 • A közös regionális és térségi arculat kialakítása mellett a rendezvények és fesztiválok egyediségének és "egyszeriségének" hangsúlyos formálása
 • Közös termék- és szolgáltatás fejlesztési tevékenység kialakítása
 • Közös értékesítési tevékenység kialakítása
 • Közös márkanév bevezetése majd gondozása
 • A Dél-Dunántúli Régió életminőségének, jövedelemszintjének növelése
 • A célcsoportok és a helyi társadalom bevonása, aktiválása, helyi identitásfejlesztés
 • A foglalkoztatás bővítése, új munkahelyek létesítése
 • Az idegenforgalmi vállalkozásoknál a vállalkozói és alkalmazotti szakképzettségi szint javítása
 • A rendezvény és fesztivál turisztikai vállalkozások tőkeellátottságának javítása támogatási és befektetési források szervezésével
 • A régió rendezvény és fesztivál turisztikai pozíciójának az erősítése, a hazai és a nemzetközi rendezvény és fesztivál turizmusban való aktív részvétel fejlesztése
 • Minőségbiztosítás feltételeinek megteremtése
 • A Dél-Dunántúl rendezvény és fesztivál turisztikai kapacitásának továbbfejlesztése
 • Tájékoztató felmérések, kutatások készítését a régió fesztivál turisztikai potenciáljáról
 • Regionális adatbázis kialakítása és működtetése
 • Az ágazat regionális fejlesztéseinek összehangolását, ehhez a lehetséges támogatási források felkutatása
 • Az ágazat regionális K+F tevékenységének koordinációja
 • Az ágazat regionális értékesítési és termékfejlesztési funkciójának koordinálása
 • A mindenkori kormányzattal a szakmai kapcsolatok kilalakítása, fentartása, a lobbizás